Start » Natuurpad Lariksbos

Klik hier om een tekst te typen.

Natuurpad Lariksbos

Naast de kinderboerderij  staat er  ook een mooi bos/park met alles wat er in een bos thuis hoort.  Daarbij  als rode draad een vijver die  langs het bos maar door de weides van de kinderboerderij slingert.

Na veel voorwerk te hebben verricht door toen voormalige actie comité natuurpad Lariksbos werd er een natuurpad bedacht. Met als insteek de mensen uit de buurt kennis laten maken wat er allemaal leeft en huisvest in het bos. Daarmee zijn  er op verschillende plekken informatie borden geplaatst met als inhoud alles over de natuur in het lariksbos.

Als laatst onderdeel van deze natuurpad  was gepland  een uitkijktoren  met daarbij de nodigde informatie ook over ons  bos. 

 

Al laatste onderdeel was dan,  
natuurlijk de uitkijktoren.
2010 

Hierop hebben wij dan als comité lang op moeten wachten, maar goed ook
deze staat nu ook op zijn plaats zoals het moet zijn. Met officiële maten en regels die ons zijn opgelegd.
 
 
 
 
  
 
Natuur pad!!        10 december 2010

  
's Middags is uiteindelijk ons natuur pad officieel geopend. Gezamenlijk door onze eigen burgemeester en de wijk wethouder


Tegen 15:00 uur was onze complete B&W en leden van het Bewoners Overleg "de Lariks",
bij de kinderboerderij. Om getuigen te zijn voor het meemaken, onthulling van het eerste bord natuur pad Lariks bos.
Door de voorzitter van het natuurpad. Bijgestaan door één van onze opbouwwerkers.
Wat ontvangen werd door luid applaus.

  

Daarna werd iedereen verzocht zich te melden bij onze eigen Arie Koopman,

 natuurkenner bij uitstek
.
 

  Die met deze groep op excursie ging over de 2.3 km lange natuurpad route.

 

 
 
 

                    Bij elke bord werd   de groep ontvangen   figuranten van   kinderboerderij
deze figuranten horen bij de activiteiten die de boerderij jaarlijks organiseer.             


 

 

  

 

 
 
Tegen het eind van de route,
bij de brug werd het natuurpad
officieel geopend gezamenlijk door onze
wachters, schapen- meisje
en de burgemeester
 
 
 
 
 
 
   
 
Kortom deze tijd komt niet meer terug o.a door het wegvallen van deze
actie-comité    behoud natuurpad Lariksbos.