Start » Informatie over onze dieren » konijnen en Cavia,s

konijnen en Cavia,s

 

Konijnen op de kinderboerderij
Het konijn is niet alleen een populair huisdier,
maar ook een populair dier op de kinderboerderij. Op bijna elke kinderboerderij zijn dan ook konijnen te vinden. De manier waarop konijnen gehouden
en gehuisvest worden, verschilt per kinderboerderij. Met het oog op dierenwelzijn en verrijking van de konijnen worden de zogenaamde ‘konijnenflats’ op steeds meer kinderboerderijen vervangen door andere huisvesting met meer uitloop én aantrekkelijker voor de bezoekers.

Sociale dieren
Iedereen kent wel het beeld van een groep konijnen in de duinen of parken. Dat konijnen van nature sociaal levende dieren zijn, dat zal dus niet nieuw zijn. Al blijkt het in praktijk soms lastig om konijnen met elkaar te koppelen.

On-gecastreerde rammen onderling, maar ook voedsters kunnen vreselijk gaan vechten, soms met ernstige verwondingen als gevolg. Dit kan erg ontmoedigend zijn, maar met de juiste methoden zijn de meeste konijnen wel te koppelen.
Bij voorkeur worden jonge dieren of dieren uit hetzelfde nest bij elkaar geplaatst. Vaak gaat dit goed en blijft dit goed gaan. Echter, voedsters kunnen soms na verloop van tijd problemen gaan geven. De huisvesting moet voldoende ruim zijn en de dieren moeten elkaar kunnen ontlopen. In een (te) klein verblijf is de kans groter dat het misgaat. De meest succesvolle koppels zijn voedsters met een gecastreerde ram. On-gecastreerde rammen kunnen vrijwel nooit gezamenlijk worden gehouden. Als er een stabiele groep konijnen op de kinderboerderij is, kunt u het beste de samenstelling niet meer of alleen indien noodzakelijk veranderen.

zelf, maar ook voor de bezoekers. Zij kunnen op de kinderboerderij zien hoe konijnen elkaar verzorgen, maar ook hoe de dieren zich natuurlijk gedragen.
Rassen
Steeds vaker kiezen kinderboerderijen ervoor om grotere konijnenrassen te houden. Deze dieren zijn niet alleen (vaak) rustiger dan de kleine rassen, ze nodigen ook niet uit om op te tillen door kinderen. Ze kunnen wel geaaid worden en blijven dan vaak ook rustig zitten.

Huisvesting
Er kan voor verschillende manieren van huisvesting gekozen worden. Belangrijk is dat de konijnen voldoende ruimte hebben. Als minimale indicatie wordt gezegd dat het konijn rechtop moet kunnen staan, languit moet kunnen liggen en een aantal hulpjes moet kunnen maken. Dit is natuurlijk wel heel minimaal. Een verblijf is niet snel te groot, maar zeker bij groepshuisvesting moet het verblijf voldoende ruim zijn.
De dieren moeten zich kunnen terugtrekken van elkaar. Daarnaast graven konijnen graag. Een grote bak zand of een buitenverblijf kunnen hierin voorzien. Bij een buitenverblijf is het belangrijk te zorgen dat de konijnen zich niet naar buiten kunnen graven. Het nadeel van bijvoorbeeld een konijnenberg is dat konijnen in de gangen kunnen wegkruipen, waardoor controle op de dieren wordt bemoeilijkt. Dit kan ondervangen worden door de dieren kunstmatige schuilgelegenheid te bieden en het kunnen graven van hele gangenstelsels te beperken. Natuurlijk moet er in het verblijf altijd vers drinkwater en hooi aanwezig zijn.


Toezicht
Als konijnen gehanteerd mogen worden door het publiek (bijvoorbeeld in een knuffelruimte) is het belangrijk dat er toezicht is vanuit de kinderboerderij. Niet elke bezoeker weet hoe ze een konijn op de juiste wijze moeten hanteren.
-
Konijnenverblijven op kinderboerderijen
Op steeds meer kinderboerderijen worden de ‘ouderwetse’ konijnenflats vervangen door ruime (groeps)-huisvesting. Vroeger was men van mening dat de vaak wat kleinere hokken voldoende groot waren voor konijnen, tegenwoordig ontdekken steeds meer kinderboerderijen hoe leuk het is om de konijnen meer ruimte te geven en in groepen te houden. Dit is niet alleen prettiger voor de konijnen   
 
De konijnen zijn ook enthousiast, zij vinden het heerlijk om te kunnen graven of lekker in het zonnetje te liggen.

Dierenwelzijn

In een groep kan een konijn veel beter haar soorteigen gedrag laten zien, door het contact met soortgenoten. De kinderboerderij vindt dat zij een belangrijke voorbeeldfunctie heeft om publiek te laten zien op welke wijze konijnen gehouden kunnen worden. De bezoekers kunnen de dieren goed bekijken. Zij mogen de hokken niet betreden of de dieren optillen. Onder begeleiding wordt er een aantal keer per week een ‘knuffeluurtje’ georganiseerd in een apart ingerichte knuffelschuur.

Arbeidsbesparing
Bij iedere verbouwing wordt gekeken op welke manier zo efficiënt mogelijk kan worden gewerkt. Het verzorgen van de konijnen in een groeps--hok kost aanzienlijk minder tijd dan ieder konijn individueel te verzorgen.