Start » Wie we zijn

Doelstelling  is  om   met deze   kinderboerderij  samen met   bewoners uit onze wijk, plus

ver daar omheen in contact te brengen met  boerderij dieren . 

Als brugfunctie  fungeren tussen het leven in de stadswijken en het boerenleven daarbuiten. 

 

 Hoewel de nadruk heeft gelegd op het milieu educatieve functie voor de wijk, vervult deze voorziening ook een recreatieve rol.  Dit speelt in onze wijk een belangrijke als ontmoetingsplek voor vertegenwoordigers van  uiteenlopende culturele groeperingen.

 

De (beheerder)  wordt ondersteund  Stichting Phusis  plus daarbij  veel vrijwilligers zowel jong en oud.  In het weekend worden onze  dieren dan ook verzorgd door deze vrijwilligers. Maandags tot t/m vrijdags, zijn er dan meestal stagiaires uit verschillenden opleidingen met als één doel het verzorgen en onderhouden  van dieren.

 

In de vakantie periodes worden deze ook wel eens aangevuld door andere deelnemers van  verschillende disciplines. Zij voelen zich hier thuis. Dit lijkt allemaal zo gewoon. Precies wat zij nodig hebben,  maar er zijn hier wel regels aan verbonden. 

  •  

 

De kinderboerderij vind men in de wijk "de Lariks", in Assen noord 

 

In het jaar 1997 is er een activiteiten groep ontstaan met als doel iets anders doen dan op een zaterdagavond voor de tv zitten met een zak chips en een glas cola.

 

Blijft daarom onze website of facebook Goed 
 in de gaten TE houden 

volgende blz